Agnieszka Wiśniewska-Górecka

Pedagog specjalny
Pedagog szkolny
Terapeuta pedagogiczny
Trener tematyki pedagogicznej i rozwoju osobistego


Przygotowanie do pracy pedagogicznej i terapeutycznej uzyskałam dzięki wykształceniu zdobytemu na wyższych uczelniach. Ukończyłam pedagogikę o specjalności pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie, pedagogikę specjalną w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Aktualnie podjęłam studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Posiadam uprawnienia do doskonalenia w systemie Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, certyfikowanych kursach i szkoleniach.

W Pracowni pracuję z dziećmi i młodzieżą, którzy potrzebują wsparcia w rozwoju i w nauce, prowadzę terapię pedagogiczną, zajęcia korekcyjne kompensacyjne, rewalidacyjne i dydaktyczno – wyrównawcze, a także Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Metodę Dobrego Startu i diagnozę w zakresie dojrzałości szkolnej, umiejętności pisania i czytania oraz ryzyka dysleksji. Zajmuję się również doradztwem wychowawczym wspierając rodziców w doskonaleniu ich umiejętności rodzicielskich, udzielając konsultacji i porad oraz prowadząc warsztaty.

Kwalifikacje do pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi i pełnienia funkcji trenerskich zdobyłam w Akademii SET w Warszawie prowadzonej przez Grupę SET, jedną z wiodących firm szkoleniowych na rynku. Posiadam doświadczenie w  prowadzeniu szkoleń dla rad pedagogicznych w szkołach i przedszkolach, rozumiejąc uwarunkowania obszaru edukacji jako czynny zawodowo nauczyciel. Tworzę projekty szkoleniowe z zakresu kompetencji psychospołecznych, posiadając wiedzę o czynnikach determinujących rozwój osobisty. Zarządzam procesem rozwojowym. Dokonuję analizy potrzeb szkoleniowych, Human Performance Improvement i oceny efektywności szkoleń wg modelu Kirkpatricka.  Na sali szkoleniowej stosuję techniki aktywizujące i metody pracy z procesem.

Współpracuję z poradniami, przedszkolami, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, w tym ośrodkami doskonalenia nauczycieli i centrami szkoleniowymi, m.in. Centrum Rozwoju Edukacji A-Z w Warszawie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji.


Rejestracja tylko telefoniczna