Szkolenia kompetencji psychospołecznych

  • Asertywność
  • Inteligencja emocjonalna
  • Komunikacja interpersonalna
  • Motywacja
  • Pewność siebie
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Trening kreatywności